Knowledge Experience Safety

Instruktör
Av Svenska Fallskärmsförbundet godkänd fallskärmsinstruktör av graderna:
• Hoppledare (HL)
• Hoppmästare (HM)
• Kursledare (KL)
• AFF instruktör (AFF)

All fallskärmshoppning i Sverige skall bedrivas i en SFF ansluten fallskärmsklubbs regi. Adventure Media finns tillgänglig för instruktörsarbete över hela landet, allt efter klubbarnas behov.

Fallskärmskontrollant
Av Svenska Fallskärmsförbundet godkänd Fallskärmskontrollant (rigger), med licensnummer K-166, utför de flesta grundläggande underhållsarbeten så som

• Reservompackning
• Årsbesiktning
• Halvårsbesiktning
• Mindre kalottreparationer
• Byte av linset på kalotter

Frifallsfoto
Nils har stor erfarenhet av frifallsfoto, allt från 4-manna elitsatsning, storformationshoppning till tandemvideo. Självklart behärskar vi såväl video (HD) som digitala stillbilder.

Vi utför frifallsfoto på uppdrag av Svenska fallskärmsklubbar vid tandemhoppning, vid träningsläger samt andra uppdrag från privata uppdragsgivare

As all websites we are using cookies, but we do what we can to protect your privacy