Knowledge - Experience - Skills

Jag innehar CPL(H), IR(H), FI(H) samt FE(H) och finns tillgänglig för operativ flygning på frilansbasis, samt kan utföra Skill-tests, PC och OPC, självklart kan vi även hjälpa till med skillandsutbildning, line checks etc. Vi kan utföra uppdrag över hela Sverige, i mån av tid och planeringsmöjligheter.

Sedan våren 2018 arbetar jag heltid på Grönland där jag flyger EC155 / H155 i SP VFR setup, och finns därför tillgänglig för frilansuppdrag i norden under perioder. Med över 5000+ flygtimmar och erfarenhet av allt från de högsta bergen i Sverige, de djupaste fjordarna i Norge till fartygsoperationer på isbrytare och alla de utmaningar Grönland har att erbjuda så står jag på en stadig grund som pilot.

Som kontrollant och instruktör vid inskolning av nya piloter, uppdragsträning, skillnads utbildning o.s.v. ligger mitt fokus på att etablera en bättre säkerhetskultur och flygning med större marginaler samtidigt som ett högt operativt fokus bibehålls

Kontakta oss för att diskutera just era behov av frilanspilot, instruktör eller kontrollant.

As all websites we are using cookies, but we do what we can to protect your privacy