Knowledge - Experience - Skills

Stacks Image 10
Sedan 2022 så har jag tagit över den skogsfastighet där jag växte upp och bedriver småskaligt skogsbruk.
Tanken är att kunna sälja ved, utföra enklare trädfällningar i närområdet och sköta min egen skog. Jag har motorsågskörkort samt traktor med skotarvagn.

I dagsläget ligger fokus på att sköta egna skogen.

As all websites we are using cookies, but we do what we can to protect your privacy